10 | 05 | 2021
Адабиятты издөө

Адабиятты издөө үчүн төмөнкүгө түшүңүз

электрондук каталог

Китептерди электрондук түрдө кароо авторизациялоодон кийин гана мүмкүн

Логин - окурмандын фамилиясы

Сыр сөз  - окурмандык билеттин номуру


Окурмандык билет берүү эрежеси
Эркин кирип колдонуу мүмкүнчүлүгү бар медициналык журналдар

КММАнын окутуучулары жана кызматкерлерине окурмандык билет берүү

 КММАнын окутуучулары жана кызматкерлерине окурмандык билет берүү 

Керектелүүчү документтер:

 • Паспорт
 • Кадрлар бөлүмүнөн маалымкат
 • 3х4 формасындагы 2 сүрөт

КММАнын аспиранттарына окурмандык билет берүү

Керектелүүчү документтер:

 • Паспорт
 • Дипломдон кийинки медициналык билим берүү  деканатынан маалымкат
 • 3х4 формасындагы 2 сүрөт

КММАнын клиникалык ординаторлоруна окурмандык билет берүү

Керектелүүчү документтер:

 • Паспорт
 • 3х4 формасындагы 2 сүрөт

КММА студенттерине окурмандык билет берүү

 Керектелүүчү документтер:

 • Паспорт
 • 3х4 формасындагы 2 сүрөт

Которулуп келген студенттерге окурмандык билет берүү

 Керектелүүчү документтер:

 • Паспорт
 • Деканаттан маалымкат
 • 3х4 формасындагы 2 сүрөт

Окуусу калыбына келтирилген студенттерге окурмандык билет берүү

 Керектелүүчү документтер:

 • Паспорт
 • Деканаттан маалымкат
 • Көзөмөлдөө барагы

(Дарылоо иши, Педиатрия, Медициналык алдын алуу иши, Жогорку медициналык     айымдарга билим берүү факултеттеринин 1-2-3-курстарынын  студенттери, морфологиялык корпустун китепканасынан алат.

Дарылоо иши, Педиатрия, Медициналык алдын алуу иши, Жогорку медициналык айымдарга билим берүү факултеттеринин 4-5-6-курстарынын  студенттери, башкы корпустун китепканасынан алат.

Стоматология  факултетинин студенттери стоматологиялык корпустун китепканасынан алат.

Фармация  факултетинин студенттери 4-корпустун китепканасынан алат)

 • 3х4 формасындагы 2 сүрөт

Окурмандык билетти жоготуп, калыбына келтирүү

Керектелүүчү документтер:

 • Паспорт
 • Көзөмөлдөө барагы

(Дарылоо иши, Педиатрия, Медициналык алдын алуу иши, Жогорку медициналык     айымдарга билим берүү факултеттеринин 1-2-3-курстарынын  студенттери, морфологиялык корпустун китепканасынан алат.

Дарылоо иши, Педиатрия, Медициналык алдын алуу иши, Жогорку медициналык айымдарга билим берүү факултеттеринин 4-5-6-курстарынын  студенттери, башкы корпустун китепканасынан алат.

Стоматология  факултетинин студенттери стоматологиялык корпустун китепканасынан алат.

Фармация  факултетинин студенттери 4-корпустун китепканасынан алат)

 • 3х4 формасындагы 1 сүрөт

 

 

MeSH update for 2021: new subject headings of interest to LSHTM users - Library & Archives Service blog
Новости - Доступ в polpred.com!

eIFL ресурстарына акысыз кирүү