Адабиятты издөө

Адабиятты издөө үчүн төмөнкүгө түшүңүз

электрондук каталог

Китептерди электрондук түрдө кароо авторизациялоодон кийин гана мүмкүн

Логин - окурмандын фамилиясы

Сыр сөз  - окурмандык билеттин номуру

Клиникалык протоколдор
Эркин кирип колдонуу мүмкүнчүлүгү бар медициналык журналдар

Фотогалерея
Илимий электрондук китепкана- eLIBRARY.RU

Илимий электрондук китепкана- eLIBRARY.RU - бул росссиянын эң чоң илим,технология,медицина жана билим жаатындагы  маалымат-аналитикалык порталдарынын бири, анын ичинде рефераттар жана толук тексттер 25млн.дан ашуун илимий макалалар жана публикациялар ошондой эле илимий техникалык журналдардын 5500ашуун электрондук форматтагы ресурстары бар  анын ичинде   4600журналы эркин колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. 

Web of Science

Web of Science — издөө  платформа илимий журналдардагы  патенттердеги басылмалардын маалымат базасын бириктирет жана анын ичинде Thomson Reuters компаниясы тарабынан иштелип чыгып жана сунушталган басылмалаларды цитаталоо базасы да кирет. Платформанын өзүнүн издөө жана библиографиялык маалыматты анализдеп жана башкаруу мүмкүнчүлүгү бар.

https://apps.webofknowledge.com

Polpred.com

Polpred.com Мезгилдүү басылмаларга жалпы көрүнүш. Негизги публикациялардын архиви кол менен жыйналат. Рубрикаторлор менен  маалымат базасы: 53тармак/600булак/8 РФнын федералдык округдары/235 өлкө жана аймактар/13000адамдан алган интервьюлер жана макалалар.Polpred.com китепкананын бардык компьютерлеринен ачылат.

Hinari

Саламаттыкты сактоо боюнча илимий изилдөөлөрдү көрүү мүмкүнчүлүгүн түзгөн программасы  - Hinari, бул программа бүткүл дүйнөлүк саламаттыктыкты сактоо уюму жана басмаканалар менен биргеликте түзүлгөн Өнүккөн мамлекеттерге дүйнөдөгү эң көп делген биомедициналык жана ден соолук тууралуу адабиятка эркин колдонуу мүмкүнчүлүгүн түзүп берген.

http://www.who.int/hinari/ru/

КРАД

Авторефераттар жана диссертацияларды жайгаштыруучу юридикалык жай КРАД. Бул жайда  бир нече жогорку жайларынын окумуштууларынын илимий эмгектеринин электрондук архивине кирүү мүмкүнчүлүгү бар   .

http://krad.bik.org.kg/

Сайттын колдонуучулар
Бүгүн:24
Кечээ:41
Ай ичинде:65
Жыл ичинде:3819
Бардыгы:38793