Адабиятты издөө

Адабиятты издөө үчүн төмөнкүгө түшүңүз

электрондук каталог

Китептерди электрондук түрдө кароо авторизациялоодон кийин гана мүмкүн

Логин - окурмандын фамилиясы

Сыр сөз  - окурмандык билеттин номуру

Авторизация


Окурмандык билет берүү эрежеси
Клиникалык протоколдор
Эркин кирип колдонуу мүмкүнчүлүгү бар медициналык журналдар
Фотогалерея

Китепкана жөнүндө

Китепкана И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын структуралык бөлүмү болуп саналып, окуу тарбия процесстерин жана илимий изилдѳѳлѳрдү документтер жана  маалымат менен камсыз кылат. Ошондой эле билимди таратууну, китепкананын ишине маалыматтык-коммуникациялык технологияларды киргизүүнү,электрондук ресурстарды колдонууну камсыз кылат.

Окурмандарды тейлөөнү жакшыртуу максатында сапаттуу, заманбап маалыматты камсыз кылат. Китепкананын фонду 620 миң нускадан ашуун түрлүү документтерден турат, алардын көп бөлүгүн медициналык окуу китептери. Ар жылы китепкана кызматкерлери 215 минден ашуун окурмандарды тейлеп,аларга 360 минден ашуун адабияттарды беришет түзөт.

 

Китепканада окурмандарды тейлөө 7абонементте жана 278 орундуу 7 окуу залында жүргүзүлөт. Алар башкы корпуста, тиш дарылоо борборунда, морфокорпуста,№4 окуу корпусунда, И.К.Акылбеков атындагы студенттик кампуста жайгашкан. Ошондой эле 39 орундуу  3 электрондук китепкана окурмандарды тейлейт. 

Китепкананын сайты:library.kgma.kgMeSH update for 2021: new subject headings of interest to LSHTM users -  Library & Archives Service blog
Новости - Доступ в polpred.com!

eIFL ресурстарына акысыз кирүү