Адабиятты издөө

Адабиятты издөө үчүн төмөнкүгө түшүңүз

электрондук каталог

Китептерди электрондук түрдө кароо авторизациялоодон кийин гана мүмкүн

Логин - окурмандын фамилиясы

Сыр сөз  - окурмандык билеттин номуру

Электрондук түрдөгү китептерди көрүү үчүн нускама

Окурмандык билет берүү эрежеси
Клиникалык протоколдор
Эркин кирип колдонуу мүмкүнчүлүгү бар медициналык журналдар

Здравоохранение Кыргызстана 

Вестник анестезиологии и реаниматологии

Вестник аритмологии

Вестник дерматологии и венерологии

Вестник интенсивной терапии им. А.И.Салтанова

Вестник медицинского института «РЕАВИЗ: Реабилитация, Врач и Здоровье

Вестник последипломного медицинского образования

Вестник рентгенологии и радиологии

Вестник хирургии имени И.И. Грекова

Вопросы питания

Детские инфекции

Кардиологический вестник

Клиническая стоматология

Кубанский научный медицинский вестник

Медицинское образование и профессиональное развитие 

Медицинская генетика

Патологическая физиология и экспериментальная терапия

Психологические науки

Пульмонология

Российский вестник перинатологии и педиатрии

Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии

Сеченовский вестник 

Туберкулез и болезни легких

 

Китепкананын структурасы

КИТЕПКАНАНЫН СТРУКТУРАСЫ 

1. КИТЕПКАНА

Китептерди топтоо жана каталогдорду уюштуруу                                                         И.К. Ахунбаев көчөсү № 92 башкы корпус, 1-кабат, 32-бөлмө. тел.: 59-57-79
Жогорку курстагы студенттерди, аспираннттарды, ординаторлорду жана кызматкерлерди тейлөө абонементи        И.К. Ахунбаев көчөсү № 92 башкы корпус, жертөлө, 035-бөлмө.  тел.: 54-49-32
Башкы корпустагы чет элдик студенттер үчүн   абонемент                  И.К. Ахунбаев көчөсү № 92 башкы корпусу, 1-кабат,  33-бөлмө.
И.К.Акылбеков атындагы студенттик кампустун чет элдик студенттер үчүн абонемент                Таш-Дөбө айылы, Школьная көчөсү №20, И.К.Акылбеков атындагы студенттик кампус. тел.: 42-10-65
Морфокорпустагы абонемент                     Суеркулов көчөсү № 3, 3-кабат. тел.:56-50-00 
Тиш дарылоо борборундагы абонемент                   Суеркулов көчөсү № 2/1, 5-кабат. 
Фармация факультетинин абонементи                    И.К. Ахунбаев көчөсү № 92, №4 окуу корпусу, 1-кабат.
Жалпы билим берүүгө арналган адабияттар абонементи И.К. Ахунбаев көчөсү № 92, №4 окуу корпусу, 1-кабат.
Башкы корпустагы окуу залы И.К. Ахунбаев көчөсү № 92 башкы корпус, 1-кабат, 36-бөлмө. 
Илимий-медициналык маалымат залы И.К. Ахунбаев көчөсү № 92 башкы корпус, 1-кабат, 36 “а” бөлмө.  
Башкы корпустагы чет элдик студенттер үчүн окуу залы И.К. Ахунбаев көчөсү № 92 башкы корпусу, 1-кабат, 33-бөлмө.
И.К.Акылбеков атындагы студенттик кампустун чет элдик студенттер үчүн  окуу залы Таш-Дөбө айылы, Школьная көчөсү №20, И.К.Акылбеков атындагы студенттик кампус. тел.: 42-10-65
Морфокорпустагы окуу залы Суеркулов көчөсү № 3, 2-кабат.
Тиш дарылоо борборундагы окуу залы Суеркулов көчөсү № 2/1, 5-кабат.
№4 окуу корпусундагы окуу залы И.К. Ахунбаев көчөсү № 92, №4 окуу корпусу, 1-кабат.

 

 ЭЛЕКТРОНДУК КИТЕПКАНА

Башкы корпустагы электрондук китепкана                                                                                                        И.К. Ахунбаев көчөсү №92, башкы корпус, 1-кабат, 26-бөлмө. тел.: 56-58-15
Морфокорпустагы электрондук китепкана  Суеркулов көчөсү № 3, 1-кабат.

 

 

 

Научная библиотека НГТУ им. Г.П. Лыщинского: Обновленный онлайн-курс  «Инструменты БД Scopus 2021» от компании Elsevier

  Web of Science    

ORCID and ResearcherID | University of Tartu Library
MeSH update for 2021: new subject headings of interest to LSHTM users -  Library & Archives Service blog
About Wiley
An article of the scientific newspaper "Biomedcentral" describing the  overall research approach in Mozambique, Côte d'Ivoire and Nigeria! -  PHISICC
File:DOAJ logo-colour.svg - Wikimedia Commons
File:BioOne Logo white.svg - Wikimedia Commons
Тестовый доступ к коллекции журналов и базам данных издательства Oxford  University Press - Библиотека СЗГМУ им. И.И.Мечникова
Новости - Доступ в polpred.com!
Российские научные медицинские журналы онлайн — — Российская  государственная библиотека для молодежи
Facebook

 mamtil.kg