Адабиятты издөө

Адабиятты издөө үчүн төмөнкүгө түшүңүз

электрондук каталог

Китептерди электрондук түрдө кароо авторизациялоодон кийин гана мүмкүн

Логин - окурмандын фамилиясы

Сыр сөз  - окурмандык билеттин номуру

Авторизация


Окурмандык билет берүү эрежеси
Клиникалык протоколдор
Эркин кирип колдонуу мүмкүнчүлүгү бар медициналык журналдар
Фотогалерея

Иш тартиби

ИШ ТАРТИБИ

КИТЕПКАНА

Китептерди топтоо жана каталогдорду   уюштуруу                                                                   

8-30 дан 17-30 чейин           

Түшкү тыныгуу 12-00 дөн 13-00 чейин

Дем алуу күндөрү - ишемби, жекшемби

Жогорку курстагы студенттерди, аспираннттарды, ординаторлорду жана кызматкерлерди тейлөө абонементи                                                                                                      

8-30 дан 18-00 чейин

Үзгүлтүксүз

9-00 дөн 16-00 чейин - ишемби 

Дем алуу күндөрү -  жекшемби

Башкы корпустагы чет элдик студенттер үчүн   абонемент                    

8-30 дан 17-30 чейин

Түшкү тыныгуу 12-00 дөн 13-00 чейин

Дем алуу күндөрү - ишемби, жекшемби

И.К.Акылбеков атындагы студенттик кампустун чет элдик студенттер үчүн абонемент                    

8-30 дан 17-30 чейин

Түшкү тыныгуу 12-00 дөн 13-00 чейин

Дем алуу күндөрү - ишемби, жекшемби

Морфокорпустагы абонемент                                               

8-30 дан 18-00 чейин

Үзгүлтүксүз

9-00 дөн 16-00 чейин – ишемби

Дем алуу күндөрү -  жекшемби

Тиш дарылоо борборундагы абонемент                  

9-00 дан 17-00 чейин

Үзгүлтүксүз

Дем алуу күндөрү - ишемби, жекшемби

Фармация факультетинин абонементи                   

8-30 дан 18-00 чейин

Үзгүлтүксүз

Дем алуу күндөрү - ишемби, жекшемби

Жалпы билим берүүгө арналган адабияттар абонементи

8-30 дан 18-00 чейин

Үзгүлтүксүз

Дем алуу күндөрү - ишемби, жекшемби

Башкы корпустагы окуу залы

8-00 дөн 21-00 чейин 1 апрелден 31 октябрга чейинки убакта  

8-00 дөн 20-00 чейин 1 ноябрдан 31 мартка чейинки убакта

Үзгүлтүксүз

9-00 дөн 16-00 чейин – ишемби

Дем алуу күндөрү -  жекшемби

Илимий-медициналык маалымат залы

8-30 дан 17-30 чейин

Түшкү тыныгуу 12-00 дөн 13-00 чейин

Дем алуу күндөрү - ишемби, жекшемби

Башкы корпустагы чет элдик студенттер үчүн окуу залы

8-30 дан 17-30 чейин

Түшкү тыныгуу 12-00 дөн 13-00 чейин

Дем алуу күндөрү - ишемби, жекшемби

И.К.Акылбеков атындагы студенттик кампустун чет элдик студенттер үчүн  окуу залы

8-30 дан 17-30 чейин

Түшкү тыныгуу 12-00 дөн 13-00 чейин

Дем алуу күндөрү - ишемби, жекшемби

Морфокорпустагы окуу залы                                     

8-00 дөн 21-00 чейин 1 апрелден 31 октябрга чейинки убакта  

8-00 дөн 20-00 чейин 1 ноябрдан 31 мартка чейинки убакта

Үзгүлтүксүз

9-00 дөн 16-00 чейин – ишемби

Дем алуу күндөрү -  жекшемби

Тиш дарылоо борборундагы окуу залы

9-00 дан 17-00 чейин

Үзгүлтүксүз

Дем алуу күндөрү -  ишемби, жекшемби

№4 окуу корпусундагы окуу залы                                                                                                                              

8-30 дан 18-00 чейин

Үзгүлтүксүз

Дем алуу күндөрү - ишемби, жекшемби

 ЭЛЕКТРОНДУК КИТЕПКАНА 

Башкы корпустагы электрондук китепкана                                                 

8-00 дөн 21-00 чейин 1 апрелден 31 октябрга чейинки убакта  

8-00 дөн 20-00 чейин 1 ноябрдан 31 мартка чейинки убакта

Үзгүлтүксүз

9-00 дөн 16-00 чейин – ишемби 

Дем алуу күндөрү - жекшемби

Морфокорпустагы электрондук китепкана         

9-00 дан 17-00 чейин

Үзгүлтүксүз

Дем алуу күндөрү - ишемби, жекшемби  

Ар айдын акыркы жума күнү - санитардык күн

MeSH update for 2021: new subject headings of interest to LSHTM users -  Library & Archives Service blog
Новости - Доступ в polpred.com!

eIFL ресурстарына акысыз кирүү